Delo v A1 Družbena odgovornost

Družbena odgovornost

V A1 Slovenija posebno pozornost namenjamo odgovornosti do naravnega okolja, medsebojni pomoči in spodbudi vseživljenjskega izobraževanja. Tako imamo na strehi poslovne stavbe v Ljubljani šest panjev, v katerih domuje šest čebeljih družin, s projektom Lahkonočnice širimo medgeneracijsko povezovanje, kot družbeno odgovorno podjetje pa vsako leto podarimo donacije neprofitnim ustanovam. S posebnimi iniciativami spodbujamo varno uporabo interneta in širimo znanje o njegovi uporabi, izvajamo dneve prostovoljstva in organiziramo različne interne projekte dobrodelnosti, v katere aktivno vključujemo vse zaposlene.

A1 pomaga z znanjem in srčnostjo

Prihodnjim generacijam želimo v roke predati svet, na katerega bomo ponosni, zato delamo dobro in skrbimo za boljši jutri.

Z družbeno odgovornimi dejanji pomagamo uresničevati ideje, izboljšujemo kvaliteto življenja in omogočamo varnost na spletu. Z uporabniki in lokalnimi skupnostmi vzpostavljamo trajne vezi, ki jih še utrjujemo z donacijami in sponzorstvi.

V okviru donacij podpiramo delovanje neprofitnih ustanov in organizacij, ki s svojim delovanjem opravljajo dobrodelna dela, posebno pozornost pa namenjamo ljudem iz socialno šibkejšega okolja. Z omogočanjem boljše povezljivosti pomagamo tudi različnim javnim ustanovam, kot so zdravstveni domovi in domovi za starostnike.

V okviru pobude »A1 internet za vse« otrokom in starejšim občanom približamo znanje o varnem načinu uporabe spleta ter jim pomagamo pri odkrivanju spletnih funkcionalnosti.

A1 povezuje in združuje

Prek sodobnih tehnologij na avtentičen način povezujemo različne generacije in na prijazen način predstavljamo velike družbene teme.

S projektom Lahkonočnice skozi otroške zvočne pravljice starostnikom nudimo priložnost, da se znova počutijo koristne, med otroke pa širimo umetnost in toplino pripovedovanja. Lahkonočnice so edinstven projekt, ki skozi pravljice povezuje vse generacije, v njihovi zbirki pa je že več kot 130 pravljic in 2 risanki, obe na ogled tudi v angleškem jeziku. Pravljice imajo že več kot 800.000 poslušanj, risanke pa več kot 800.000 ogledov.

Izšla je tudi posebna serija Logopedskih Lahkonočnic, ki so kot odličen pripomoček za razvoj govora pri otrocih nastale skupaj v sodelovanju z logopedinjo. Staršem in vzgojiteljem pa so v pomoč pri premagovanju izzivov, ki jih imajo otroci ob slušnem razlikovanju in izgovarjanju posameznih glasov

A1 skrbi za okolje in ga varuje

S trajnostnim delovanjem skrbimo za varovanje okolja, pri tem pa sledimo cilju ustvariti zdravo in varno prihodnost.

K odgovornemu okoljskemu delovanju smo se zavezali kot del skupine A1 Telekom Austria. Prizadevamo si za uresničevanje okoljskih pobud z namenom ozelenitve procesov in zmanjševanjem ogljičnim odtisom. Našo okoljsko odličnost odražata vpis v register EMAS in sistem ravnanja z okoljem ISO 14001.

Kot člani Čebelje poti pa skrbimo tudi za dobrobit čebel v mestu. Na zeleni strehi poslovne stavbe A1 v Ljubljani imamo šest panjev s šestimi čebeljimi družinami, ki na leto pridelajo preko 100 kg kakovostnega medu, zaposleni pa uporabljamo med za sladkanje čajev ter ob tradicionalnem slovenskem zajtrku s sodelavci. Kozarčki z medom, ki ne pridejo na vrsto, najdejo svojo pot do poslovnih partnerjev v obliki poslovnih daril.

#Make it happen!

Postani del ekipe A1

Poišči zaposlitev