Kdo Smo? A1 Learning Hub

Prostor za spremembo.

Ste se danes že naučili kaj novega? Naša delovna mesta se nenehno in vedno hitreje spreminjajo, z njimi pa tudi naše naloge. Nekatere so popolnoma nove, medtem ko se obstoječe preoblikujejo. Ob soočanju z razvojnimi izzivi raziskujemo nove smernice. Osredotočamo se na najbolj ključne spremembe, ki vplivajo na naš razvoj in karierne spremembe. Zavedamo se, da je iskanje novih znanj tisto, kar nam daje moč. Vseživljenjsko učenje tako za nas ni le občasno, ampak ga živimo vsak dan. Svojim ciljem sledimo, dokler jih ne uresničimo, pri tem pa nas vseskozi vodi miselnost »Make it happen«.

Razvojni programi za eksperte

A1LearningTopic
Da bi se čim bolj približali potrebam poslovanja A1, vsako četrtletje pripravimo novo učno temo, ki podpira doseganje zastavljenih ciljev. Tako bolje spoznamo področja, ki so za nas pomembna, ob tem pa krepimo nova znanja prihodnosti.

Digitalni marketing & avtomatizacija trženja
V programu Marketing Automation Superhero več kot 300 naših ekspertov za trženje iz vseh držav, kjer deluje A1, razvija strateške veščine marketinga preko digitalnih kanalov z namenom učinkovite uporabe v svojih državah.

A1 (data) Top Experts Program
Big Data je področje, ki mu namenjamo precej pozornosti. Poleg tega, da našim ekspertom nudimo razvoj kompetenc na področju masovnih podatkov in napredne analitike, spodbujamo zainteresirane za to področje k razvoju omenjenih kompetenc.

Nova tehnologija
5G: V A1 se pospešeno pripravljamo na to, kar nam prinaša prihodnost. Tehnologija 5G je v razvoju in mi jo bomo pričakali skupaj z našimi 40 največjimi eksperti, ki se izobražujejo za naslednjo generacijo omrežij.

Postani del ekipe A1!

Preveri prosta delovna mesta

Poišči zaposlitev