Възможно е с теб.
Твоят живот.
Твоите възможности.

Намери своята работа в A1!

Ние сме А1 България

А1 България е водещ доставчик на дигитални услуги и телекомуникационни решения, който свързва хора, бизнеси и устройства, за да помогне на клиентите да се възползват от дигиталните технологии.

Защо да избереш А1?

Милиони клиенти разчитат на технологичните услуги и решения на А1 България всеки ден. Ние движим дигиталната трансформация за тях. Да, точно толкова интересно, комплексно и необятно е колкото звучи.

Какво е да работиш при нас?

Отвъд популярните обещания за динамичен екип, атрактивно възнаграждение и широк пакет допълнителни придобивки, каквито със сигурност имаме, за нас е по-важно как нашите колеги виждат и оценяват преживяването си в А1 България.

Една компания – един дух

А1 България е част от A1 Group – водещ телекомуникационен доставчик в Централна и Източна Европа с повече от 27 млн. клиенти. A1 Group оперира в седем държави.