Home » Sanja Tomic, Employee Communications and Engagement Manager

Kako smo bili tu jedni za druge i u doba krize?

Postoje priručnici krizne komunikacije u kojima se nalaze obično jasni postupci komunikacije sa internom javnošću u kriznim situacijama. Te situacije mogu da budu različite: od kompanijskih, poslovnih problema, negativnih reakcija korisnika ili potrošača, pa sve do vremenskih nepogoda koje mogu da ugroze biznis i/ili ljudske živote. Ipak, ovakvi priručnici ne mogu da obuhvate baš sve potencijalne krize, jer ko je mogao da zamisli okolnosti u koje nas je dovela pandemija korona virusa?!

Pogođene su bile sve svetske kompanije, mala, srednja preduzeća, privatni biznisi. Svi su se preko noći našli u potpuno novoj, nesvakidašnjoj situaciji u kojoj se brinulo ne samo o održivosti poslovanja već, pre svega, o bezbednosti ljudskih života.

Ipak, zahvaljujući promtnoj i odličnoj reakciji kriznih timova i tehnološkoj spremnosti A1 grupe u svim njenim operativnim kompanija, svi zaposleni su vrlo brzo zbrinuti, bilo tako što su opremljeni sredstvima za rad u kućnim uslovima ili opremom za bezbedan rad sa korisnicima u A1 prodavnicama. Ono što je bilo obezbeđeno i jednima i drugima od samog početka krize je bila i transparentna, redovna i otvorena komunikacija.

Kao telekomunikaciona kompanija, A1 Srbija je kompanija od strateške važnosti za funkcionisanje države. Za našu industriju se podrazumevalo da nastavlja da pruža svoje usluge korisnicima i time obezbeđuje njihovu povezanost, komunikaciju sa drugima i nesmetani protok informacija u trenutku kada je to bilo neophodno. Da li možete da zamislite da ste u to vreme bili bez telefona i interneta?

U takvim uslovima kontinuiranog rada, uglavnom u kućnim uslovima, bilo je neophodno motivisati i ohrabriti naše zaposlene, i pružiti im osećaj sigurnosti i zajedništva, čak iako su svi udaljeni jedni od drugih.

Jedno iskreno “Kako si?”

Na samom početku pandemije, kada se situacija menjala iz sata u sat, redovno smo izveštavali zaposlene o svim promenama u državi i njihovom uticaju na naše poslovanje. Kako smo već navikli na agilno i fleksibilno poslovanje, nije nam bilo teško da se brzo uhvatimo u koštac sa svim promenama. I pored agilnosti svih kolega i velike produktivnosti, bilo je jasno da su se mnogi od nas osećali zabrinuto i uplašeno.

Zbog toga su tim lideri imali svakodnevne kratke sastanke sa članovima svojih timova na kojima se nije samo pričalo o zadacima, već i o izazovima, strahovima i strepnjama koje su zaposleni imali. Često je pregled biznis planova zamenjen virtuelnim ćaskanjem uz kafu uz jednostavno i iskreno pitanje „kako ste?“ koje je doprinelo da se ljudi osećaju sigurnije i bezbednije jer znaju da je kompaniji stalo do njihove dobrobiti. Kao Family Friendly kompanija, uvek smo se trudili da zaposlenima omogućimo ravnotežu između poslovnih i privatnih obaveza. Jasno je bilo da je ta ravnoteža bila narušena posebno u pandemiji kada se posao preselio u naše domove. Zato je kolegama pružena još veća fleksibilnost kada je u pitanju radno vreme i raspoloživost u toku dana.

Jedno iskreno „hvala“

Prema mnogobrojnim studijama, priznanje i zahvalnost koja se pruža zaposlenima može da bude ključni pokretač njihove posvećenosti i motivacije. Kada to praktikujete u kriznim situacijama, značaj i efekat je još veći.

Svako informativno obaveštenje koje se tih dana slalo zaposlenima je sadržalo reči velike zahvalnosti svakom od 1507 zaposlenih koji su tih dana hrabro i posvećeno radili. Empatija i redovna otvorena komunikacija dovela je do dodatnog jačanja odnosa poverenja i lojalnosti prema kompaniji.

Intenzivna interna komunikacija je povećala poverenje u kompaniju i kada su u pitanju informacije koje se ne tiču kompanije, već situacije u zemlji. Nakon zvaničnih objava državnih institucija o stanju u zemlji, često se čekalo da se kompanija oglasi sa novim informacijama, da bi se nakon toga implementirale potrebne promene.

Povezanost i u uslovima udaljenosti

Najveći izazov timovima internih komunikacija u doba pandemije bio je kako održati osećaj zajedništva kada se neke kolege nisu videle mesecima, ako ne i čitavih godinu dana!

U A1 Srbija smo, zahvaljujući digitalnim komunikacijskim kanalima, uspevali da povezujemo i okupljamo ljude na virtuelnim događajima, među kojima je bilo koncerata, pub kvizova, zdravica za Novu godinu, kao i druženja sa članovima najvišeg menadžmenta. Pokušali smo da zajedno na taj način premostimo najteže dane izolacije, dok smo u isto vreme pružali jaku podršku kolegama koji su na prodajnim mestima sve to vreme bili na raspolaganju korisnicima.

Empatija i iskrena zainteresovanost za zaposlene uz izražavanje zahvalnosti za sve što čine za kompaniju je siguran put ka dugoročnoj posvećenosti i motivisanosti zaposlenih koja je stavljena pred poseban test baš u ovim vremenima. Ne štedite reči hvale, pokažite da vam je stalo i poručite svojim zaposlenima „tu smo za vas“!