Home » A1 Blog

Na A1 blogu se možete upoznati sa našim zaposlenima i njihovim pričama o raznim temama koje se tiču rada u A1 Srbija.

Saznajte kako izgleda raditi u A1 iz njihove perspektive, koji su aktuelni projekti, šta su lepote i izazovi rada u A1 timu i još mnogo toga!

Jedna kompanija – pregršt mogućnosti

Nemam često priliku, a iskreno ni naviku da zastanem i pogledam malo unazad, ali definitivno je dobar osećaj kada možeš barem na kratko da baciš pogled preko ramena (kao ja prilikom pisanja ovog teksta) i shvatiš koliko toga se dešavalo, menjalo, naučilo tokom prethodnih devet godina u ovoj kompaniji.

Studenti u A1

A1 je od početka svog poslovanja strateški orijentisan ka mladim ljudima i trudimo se da ih kroz različite aktivnosti i saradnju sa fakultetima i studentskim organizacijama podržimo, usmerimo i inspirišemo da nastave dalje da uče i razvijaju se.

Kako smo bili tu jedni za druge i u doba krize?

Postoje priručnici krizne komunikacije u kojima se nalaze obično jasni postupci komunikacije sa internom javnošću u kriznim situacijama.

Nove prilike za zaposlenje u A1 Srbija.

Industrija telekomunikacija odavno se pomerila od pukog nuđenja poziva, poruka i interneta, proširujući svoj fokus i na brojne digitalne servise.