Home » Razvoj zaposlenih

Razvoj kariere doma in v mednarodnem okolju

Nenehen razvoj ni omejen le na plezanje po korporativni lestvi, ampak vključuje tudi preizkušanje novih področij, doseganje uspešnosti in uresničevanje svojih idej.

Pripravljamo redna interna izobraževanja in omogočamo dostop do obširne zbirke znanja znotraj podjetja. Ponujamo možnost izmenjave z drugimi podjetji znotraj skupine in svojim sodelavcem ponujamo delo v mednarodnem okolju. Spodbujamo predloge za izboljšanje procesov v podjetju in predlagatelje najboljših zamisli nagradimo.

Dobrim idejam omogočamo prostor za razvoj

Kreativna okolja omogočajo prostor za razvoj inovacij, kariere in delovnih mest. Inovacije jemljemo resno, zato jih aktivno spodbujamo skozi interne programe, ki nudijo tovrstne priložnosti.

Radovednost in stalno učenje nas motivirata

Z digitalizacijo se pojavljajo novi načini dela, učenja in napredka. A1 Learning Hub omogoča dostop do znanja in predstavlja koncept, pri katerem se učenje in spremembe dogajajo že med samim snovanjem projekta in razvojem dela

Aktivnosti razvoja

Razvojni cilji

Za uspešno doseganje strateških ciljev je pomembno, da smo usmerjeni v pogled naprej – v prihodnost. Ob tem je pomembno načrtno pridobivanje novih znanj in manjkajočih kompetenc, s katerimi lahko vsak izmed nas aktivno pristopi k lastnemu razvoju. Sodelavce spodbujamo, da so motivirani za pridobivanje novih znanj, da znajo kritično pogledati na svoje kompetence in razumejo, katera znanja morajo osvojiti, da bodo uspešno dosegali cilje.

Znanja in veščine prihodnosti

V A1 dajemo poudarek na strokovni razvoj zaposlenih. Strokovno znanje, ki ga sodelavci pridobijo, je usmerjeno v pridobivanje veščin prihodnosti, ki so težko dostopne na trgu dela. Sem spadajo vsebine, kot so: MarketingAutomation, AdvancedAnalytics&AI, ProcessAutomation, Agility in #5G.

Coaching

V podjetju imamo veliko sodelavcev, ki so zelo uspešni in lahko postanejo še boljši, če se učinkovito razvijajo. Coaching program omogoča razvoj agilnosti ključnih posameznikov in njihovih talentov, tako da odkriva in razvija notranje potenciale, ki jih dosegamo z uporabo digitalizacije – skupne spletne platforme.

Mladi talenti

Vsako leto na ravni skupine A1 Telekom Austria poteka mednarodni program za novo generacijo mladih potencialov – Group Young Potential (GYPP). V programu je na voljo 25 mest in za uvrstitev v program morajo kandidati skozi zahteven prijavni postopek. Mladi sodelavci iz osmih držav eno leto razvijajo ideje, projekte, prototipirajo in pridobivajo nova znanja.

E-učenje

V A1 Slovenija nenehno spodbujamo razvoj zaposlenih in dajemo poudarek na pridobivanju novih znanj. V digitalni platformi za učenje najdejo sodelavci vrsto strokovnih vsebin, s katerimi lahko nadgradijo svoje digitalne kompetence in razumevanja različnih področij poslovanja.

Spodbujanje inovativnosti

V A1 spodbujamo podjetniško naravnanost zaposlenih, zato že tretje leto zapored v celotni skupini A1 Telekom Austria predstavljamo program Empowering Ideas. Projekt podpira kreativne in start-up ideje zaposlenih, ki nas vodijo skozi izzive digitalne dobe, interneta stvari (IoT), velikih podatkov, novih poslovnih modelov, igralništva in podobno. Ekipa z najboljšo idejo dobi priložnost postati start-up znotraj podjetja in za eno leto, brez finančnega tveganja in s polno svobodo, v mednarodnem okolju razvija projekt do realizacije.

Spoznaj uporabnika

Uporabniško izkušnjo ustvarjamo skupaj – vsi zaposleni. Zavedamo se, kako pomembno je postaviti uporabnika na prvo mesto, ga resnično spoznati in zadovoljiti njegova pričakovanja na vseh stičnih točkah z nami. Zato smo pripravili program Spoznaj uporabnika, ki omogoča sodelavcem, da za dva dni na leto rotirajo na drugo delovno mesto in imajo priložnost spoznati delo na terenu, prodajnem mestu, v kontaktnem centru in še kje, pri tem pa izmenjajo izkušnje, znanje, predvsem pa spoznajo uporabnike in njihove želje.