Home » Kdo Smo?

O nas

Smo raznolika in opolnomočena ekipa več kot 600 sodelavcev, ki uporabnikom nudi storitve in komunikacijske rešitve za enostavnejše delo in življenje. Smo del skupine A1 Telekom Austria, ki je z več kot 19.000 zaposlenimi prisotna v 7 državah.

Želimo biti zanesljiv partner, ustvarjati dodano vrednost in širiti naše vrednote. Pomembna je vsebina, zato spodbujamo raznolikost in jo vidimo kot našo moč. To nas spodbuja k ustvarjanju agilnih ekip, medsebojnega zaupanja in spodbudnega delovnega okolja. Močno verjamemo v stalni osebnostni razvoj, vseživljenjsko učenje in proaktivno delo, kar se odraža skozi naravnanost »Make it happen«! 

Radovednost poganja inovativnost. 
In zahteva pogum. 

Smernice, osnovane na vrednotah timskega dela, zaupanja in agilnosti, so temelj naših pravil igre. Živimo jih 24 ur na dan. Pogum nam pomaga stopati izven okvirjev običajnega razmišljanja in delovanja. Zaposlenim dajemo proste roke, da dnevno preizkušajo svoje meje in sproščajo inovativnost. Ker vemo, da kdor dela, ta greši, se iz napak učimo, saj mnogokrat prav te porodijo nove in še boljše ideje. 

Predani smo družbeni odgovornosti

Želimo soustvarjati okolje in skupnost, na katero bomo vsi ponosni. Če nosiš barve A1, deluješ odgovorno do sodelavcev, uporabnikov in širše skupnosti, stremiš k enakopravnosti in spodbujaš raznolikost, ob tem pa imaš posluh do naravnega okolja in si na vsakem koraku prizadevaš za zmanjšanje vplivov na okolje. To so cilji, ki jih uresničujemo vsak dan, na vseh področjih našega delovanja. 

Prepoznani smo kot družini prijazno podjetje in eden najbolj uglednih delodajalcev v Sloveniji. Rast poslovanja, zadovoljni uporabniki, okoljski certifikat ISO 14001 in vpis v register EMAS dokazujejo, da je A1 Slovenija zrelo in odgovorno podjetje. 
 
Več o družbeno odgovornih projektih na povezavi Družbena odgovornost.

Urbano čebelarjenje 

Skrb za čebele je ena izmed družbeno odgovornih aktivnosti, na katero smo v A1 najbolj ponosni. Na zeleni strehi poslovne stavbe A1 v Ljubljani imamo šest panjev s šestimi čebeljimi družinami, ki na leto pridelajo več kot 100 kg kakovostnega medu, zaposleni pa uporabljamo med za sladkanje čajev in ob tradicionalnem slovenskem zajtrku s sodelavci. Kozarčki z medom, ki ne pridejo na vrsto, najdejo svojo pot do poslovnih partnerjev v obliki poslovnih daril.

Spletne brihte

A1 Slovenija v sodelovanju z zavodom Varni internet slovenskim osnovnošolcem ponuja brezplačna izobraževalna doživetja o skritih pasteh spleta, imenovana Spletne brihte. Projekt bo učence od 4. razreda naprej opremil s potrebnimi veščinami za varno rabo interneta ter jim dal ustrezna znanja in samozavest, da bodo pripravljeni za življenje na spletu.

Prostovoljstvo

Prostovoljstvo je del kulture A1. Zato sodelavce spodbujamo, da se v službenem času kot prostovoljci udejstvujejo na različnih področjih.

A1 povezuje in združuje

Lahkonočnice so edinstven projekt, ki s pravljicami povezuje vse generacije. Na spletnem mestu izbirate med 152 sodobnimi slovenskimi pravljicami za poslušanje ali prebiranje in dvema risankama, prevedenima v angleški jezik. Pravljice beležijo 2 milijona, risanke pa 1 milijon predvajanj. Od decembra 2016 jih ustvarjamo skupaj z domačimi pisatelji, ilustratorji, starostniki iz domov za starejše občane in legendarnimi dramskimi igralci.

Eno podjetje, enotni timski duh

Za vedno večjo družino blagovne znamke A1 v srednji in vzhodni Evropi je sodelovanje med trgi vse bolj pomembno. Uspešne projekte, ki nastajajo na lokalni ravni, razvijamo v skladu »One to All« in strategijami, zasnovanimi na ravni skupine A1. 

Zaposlenim je skupno medsebojno učenje, ki spodbuja karierni razvoj tako doma kot v tujini. Sodelovalna miselnost se odraža v vsem.