Delo v A1 Razvoj zaposlenih

Razvoj zaposlenih

Sodelavcem nudimo priložnost, da razvijejo svoje zmožnosti in sposobnosti. Pripravljamo redna interna izobraževanja in omogočamo dostop do obširne zbirke znanja znotraj podjetja. Ponujamo možnost izmenjave z drugimi podjetji znotraj skupine in svojim sodelavcem ponujamo delo v mednarodnem okolju. Spodbujamo predloge za izboljšanje procesov v podjetju in predlagatelje najboljših zamisli nagradimo.

E-učenje

V A1 Slovenija nenehno spodbujamo razvoj zaposlenih in dajemo poudarek na pridobivanju novih znanj. V digitalni platformi za učenje najdejo sodelavci vrsto strokovnih vsebin.

Razvojni cilji

Za uspešno doseganje strateških ciljev je pomembno, da smo usmerjeni v prihodnost. Ob tem je pomembno načrtno pridobivanje novih znanj in manjkajočih kompetenc.

Coaching

Coaching program omogoča razvoj agilnosti ključnih posameznikov in njihovih talentov, ki jih dosegamo z uporabo digitalizacije – skupne spletne platforme.

Znanja in veščine prihodnosti

Strokovno znanje, ki ga sodelavci pridobijo, je usmerjeno v pridobivanje veščin prihodnosti, ki so težko dostopne na trgu dela.

Spoznaj uporabnika

Program Spoznaj uporabnika omogoča sodelavcem, da za dva dni na leto rotirajo na drugo delovno mesto in imajo priložnost spoznati uporabnike ter njihove želje.

Umnik

V A1 spodbujamo kreativnost in inovativnost, zato sodelavce vabimo k oddajanju predlogov za izboljšave in aktivnemu razmišljanju.

Mladi talenti

Vsako leto poteka mednarodni program za novo generacijo mladih talentov, v katerem sodelavci razvijajo ideje, projekte, prototipirajo in pridobivajo nova znanja.

Spodbujanje inovativnosti

Program Empowering Ideas podpira kreativne in start-up ideje zaposlenih, ki vodijo skozi izzive digitalne dobe, interneta stvari (IoT), velikih podatkov, novih poslovnih modelov, igralništva idr.

Postani del ekipe A1!

Preveri prosta delovna mesta

Poišči zaposlitev