Mi smo A1

Živimo digitalno

V vedno motivirani ekipi A1, ki je v celoti posvečena razvoju digitalizacije, skupaj z uporabniki skrbimo za preprostejše, zabavnejše in produktivnejše trenutke naših življenj. Skozi sinergije mednarodne ekipe zvesto sledimo marketinški strategiji »One to All« in z doslednostjo izboljšujemo vsa delovna področja.

Opolnomočena ekipa, medsebojno zaupanje in agilni način dela

Smo učinkovita skupnost opolnomočenih ekip, ki svojim uporabnikom nudi storitve in komunikacijske rešitve za enostavnejše delo in življenje. S tem želimo biti zaupanja vreden partner, ki ustvarja dodano vrednost in širi naše vrednote. To nas spodbuja k uresničevanju temeljev opolnomočenosti, medsebojnega zaupanja in agilnega načina dela. Tem smernicam vneto sledimo tako znotraj ekip kot tudi mednarodno. Močno verjamemo v stalni osebnostni razvoj, vseživljenjsko učenje in proaktivno delo, kar se odraža skozi naravnanost »Make it happen«!

Pred nekaj meseci, ravno v začetku globalne pandemije koronavirusa, smo se z Dejanom Turkom, predsednikom uprave Vip mobile in A1 Slovenija, odpravili na vožnjo s SUP-om po reki Savi. Več v A1 Stories

Radovednost poganja inovativnost. In zahteva pogum. Pa tudi agilnost.

Agilnost nikakor ni le strategija ali struktura, ampak je način razmišljanja in vedenja. S pomočjo najboljše tehnologije in pametnih naprav povezujemo ljudi po vsem svetu in smo nenehno v iskanju energijsko učinkovitih tehnologij, ki našim uporabnikom, družbi in okolju nudijo korist. Projekti se mnogokrat razvijejo drugače kot pričakovano, zato podpiramo nove ideje, vidimo napake kot priložnosti za učenje in sodelavcem nudimo svobodo, da se preizkusijo v večfunkcionalnih agilnih ekipah. To nam omogoča, da hitro ukrepamo ob novih izzivih in ustvarimo nove inovativne produkte ter storitve.

Agilnost ni strategija ali struktura, je način razmišljanja.

Agilni način dela

Agilno vodenje virtualnih timov
Spreminjanje potreb naših uporabnikov nas vodi v zahteve po novih produktih, ki terjajo nove načine dela. Novi načini dela pa od vodij zahtevajo nove pristope k vodenju. Vodjem zato nudimo raznolike razvojne programe, ki so prilagojeni digitalni učinkovitosti in razvoju vodstvenih kompetenc v novih okoliščinah.

Agilni coachi
Agilni način dela je pomemben del digitalne transformacije, zato ga želimo aktivno prenesti v naše ekipe. Vsako leto izberemo enega sodelavca, ki se udeleži sistematičnega treninga za razvoj veščin agilnega coachinga. Program je mednarodni in zahteva tako pridobitev teoretičnih kot praktičnih znanj.

Eksperti za agilne metode
V preteklem obdobju smo veliko pozornost namenili identifikaciji ustreznih agilnih metod, izboru primernih kadrov za razvoj le-teh in razvijanju znanja na način, da bi lahko sodelavci čimprej v praktičnem delu uporabili nova znanja. Pohvalimo se lahko z nekaj internimi scrum master-ji, product ownerji in zaposlenimi, ki obvladajo tehnike design thinkinga.

Dobrim idejam omogočamo prostor za razvoj

Kreativna okolja omogočajo prostor za razvoj inovacij, kariere in delovnih mest. Inovacije jemljemo resno, zato jih aktivno spodbujamo skozi interne programe, ki nudijo tovrstne priložnosti. S programom Empowering Ideas spodbujamo podjetniško naravnanost zaposlenih, saj najboljšim idejam ponudimo priložnost razvoja v zrele produkte, pripravljene za vstop na trg. Tako lahko ekipa z najboljšo idejo postane interni startup in se s popolno svobodo in brez finančnega tveganja posveti razvoju poslovnega projekta.

Radovednost in stalno učenje nas motivirata

Z digitalizacijo se pojavljajo novi načini dela, učenja in napredka. A1 Learning Hub omogoča dostop do znanja in predstavlja koncept, pri katerem se učenje in spremembe dogajajo že med samim snovanjem projekta in razvojem dela. Več informacij o programu je na voljo tukaj.

Eno podjetje, enotni timski duh

Za vedno večjo družino blagovne znamke A1 v srednji in vzhodni Evropi je sodelovanje med trgi vse bolj pomembno. Uspešne projekte, ki nastajajo na lokalni ravni, razvijamo v skladu »One to All« in strategijami, zasnovanimi na ravni skupine. Zaposlenim je skupno medsebojno učenje, ki spodbuja karierni razvoj tako doma kot v tujini. Ta miselnost se odraža v vsem, kar počnemo, od poslovnih projektov do lastnih projektov, kot so Lahkonočnice, ki skozi pravljice povezujejo generacije starostnikov in otrok.

Postani del ekipe A1!

Preveri prosta delovna mesta

Poišči zaposlitev