Blog

Informohuni gjithmonë përmes A1 Blogut dhe zbuloni se çfarë duhet për t’u bërë A1 Rockstar

Edhe nëse nuk e keni kohën e nevojshme për kërkime dhe lexim, ne jemi këtu me Ju në lidhje me top tema që ofrojnë informata të pasura dhe kualitative për A1 Maqedoni si një punëdhënës i dëshiruar!

A1 Maqedoni ofron zhvillim dhe mundësi që të rinjtë të bëjnë kërcim prej praktikanti e deri si i punësuar

A1 Maqedoni gjithmonë i hap dyert për ata që duan të ndërtojnë karrierat e tyre në mënyrën e duhur, hap pas hapi

Lexo më shumë

A1 Future Hub – Mënyra më e mirë për ta parashikuar ardhmërinë është që ta krijoni atë!

E aplikuam A1 Future Hub, si një program i ri dhe unik për zhvillim, i dizajnuar që të përkrah zhvillimin profesional dhe personal të secilit punonjës në A1 në të gjitha nivelet përmes trajnimeve formale

Lexo më shumë

#Makeithappen!

Gjeni punën tuaj të ëndrrave në A1

Kërkoni për pozicione